Inici / Avís Legal

AVÍS LEGAL

SÈPAL, S.L., amb raó social “Serveis de Psicologia Aplicada i de Laboratori”, con CIF B58014754 i amb el seu domicili social a la Plaça de la Unió, núm. 1 de Sant Cugat del Vallès 08173, és la titular dels web site www.sepal.cat i www.sepal.es.

SÈPAL, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació continguda a les pàgines d’Internet de SÈPAL, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, SÈPAL, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’ Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet de SÈPAL, S.L. han estat confeccionats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. Tanmateix, els continguts i la informació no vinculen SÈPAL, S.L, i no constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus.

Les pàgines de Internet de SÈPAL, S.L. poden contenir enllaços a altres pàgines de tercers, per la qual cosa aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web site són propietat exclusiva de SÈPAL, S.L. o dels seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment explícit de SÈPAL, S.L.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts, el disseny, les imatges i els serveis subministrats per SÈPAL, SL. es troben subjectes al dret de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de SÈPAL, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi.

Mitjançant l’ús d’un servei proporcionat en aquest web, SÈPAL, S.L. no confereix a l’adquirent cap dret perquè el pugui alterar, explotar, reproduir, distribuir o comunicar públicament, i SÈPAL, S.L. es reserva tots aquets drets. La cessió dels drets esmentats precisarà el previ consentiment per escrit per part del seu titular, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions generals d’us i la resta de condicions legals del web site se regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei competent.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

SÈPAL, S.L., és la titular de la base de dades integrada por la informació que l’usuari/a ens comuniqui en els diferents formularis que són a la seva disposició per la prestació dels nostres serveis d’intermediació laboral o per a respondre les seves sol·licituds.

Aquestes dades formen part d’un Fitxer de Protecció de Dades registrat a l’Agencia Española de Protección de Datos, propietat de l’empresa Serveis de Psicologia Aplicada i de Laboratori, S.L. (SÈPAL, S.L.), domiciliada a la Plaça de La Unió, 1B 1r 1a de Sant Cugat del Vallès, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. SÈPAL, S.L. ha adoptat les mesures de seguretat reglamentàries exposades en la dita llei. L’usuari/a té dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, que haurà d’exercir mitjançant un escrit adreçat a l’adreça indicada anteriorment.