Inici / Sèpal / Confidencialitat i protecció de dades

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Tancar

REGISTRE DE PROTECCIÓ DE DADES L.O.P.D

Els fitxers que contenen dades de caràcter personal i que estan declarats en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades són els següents:

CLIENTS
EMPLEATS
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
SELECCIÓ DE PERSONAL
AVALUACIÓ DE PERSONAL

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

El caràcter de la informació que tractem requereix una curosa protecció i confidencialitat que s’assoleix mitjançant l’aplicació simultània de les següents polítiques:

  • Adequació del tractament de les dades als requeriments de la L.O.P.D i el R.D. 1720/2007 per al tractament de dades de caràcter personal.
  • Compromís formal de confidencialitat per part de tot el personal de Sèpal.
  • Sistema intel·ligent de codificació de les identitats en els processos de selecció massius i/o públics com a garantia d’equanimitat i de tractament absolutament objectiu de la informació.
  • Arxiu de les dades codificat, amb absència de text i només interpretable mitjançant el seu processament amb programari propi i protegit de Sèpal.