Inici / Sèpal / I + D

I+D

Tancar

PER QUÈ FEM ÚS DE PROVES OBJECTIVES?

Per a respondre qüestions com:

  • Com podem millorar els seus resultats escolars?
  • Com i en quin lloc rendirà més a la feina?
  • Com es comportarà amb els companys i superiors?
  • Com podem anticipar-nos a resoldre els problemes que podria presentar?

Aquestes decisions afectaran críticament les persones a qui van adreçades i el seu entorn. El comportament humà depèn de factors socials, l'estructura del grup, i de factors personals, les característiques de cada individu. Els factors personals, a diferència dels socials, es poden sistematitzar fàcilment. Per a valorar-los adequadament ens hem d'ajudar de bons instruments de diagnòstic psicològic, és a dir, de tests objectius i fiables de la mateixa manera que, per a valorar el nostre estat de salut, utilitzem tècniques radiològiques o les anàlisis clíniques. Com passa amb les proves mèdiques, els tests validats i estandarditzats permeten que l'examinador pugui neutralitzar l'efecte de les primeres impressions, inclinacions o expectatives personals quan valora una altra persona.

I+D

Tancar

QUINA FIABILITAT OBTENIM AMB AQUESTA METODOLOGIA?

La fiabilitat en la descripció de la conducta i la predicció del comportament de les persones a través dels nostres instruments, ha estat estudiada en àmplies mostres de la població, des dels 7 fins als 70 anys.

Els nostres tests actualment garanteixen una fiabilitat predictiva del 0,92 i un ajust màxim a la població, ja que els nostres barems s’estratifiquen per edat, estudis, nivell laboral, etc. i s’actualitzen cada any.

I+D

Tancar

SOBRE QUIN CONJUNT DE FACTORS BASEM EL NOSTRE CONEIXEMENT?

  • Tests inèdits i lliures dels circuits comercials
  • Estudi de les actituds i motivacions de les persones en respondre els tests
  • Correcció de les distorsions de la resposta als tests
  • Barems específics
  • Estudi específic de cada situació d’examen

I + D

El nucli de coneixement sobre el qual es basa l’activitat del negoci és “l'avaluació computada de tests” que, aplicada a l’àmbit dels recursos humans i al de la psicopedagogia, és a la base de la major part del catàleg de serveis de l'empresa.

L'avaluació computada de tests es porta a terme mitjançant programari propi de l’organització i comporta una activitat d'I+D estimada en prop d'un 10% anual dels recursos de l'empresa: una desena part de l’activitat que l'empresa porta a terme té aquesta naturalesa i és imprescindible per a poder disposar d’instruments de mesura propis i de tecnologia avançada, pilars sobre els quals descansen la qualitat i la fiabilitat del nostre treball.

Les principals activitats que desenvolupa el departament d'I+D es centren en els següents camps:
El nostre compromís: destinem el 10% del pressupost anual a recerca i desenvolupament